PREZENTARE

DATE GENERALE

Situat în partea de est a județului Mehedinți la 64 km Est de Drobeta-Turnu Severin (16 Km Nord-Est de orașul Strehaia), comuna Grozești are în componență satele: Grozești, Cârceni, Șușița, Păsărani.

 • Suprafață: 4295 ha
 • Intravilan: 185 ha
 • Extravilan: 4075 ha
 • Populație: 874
 • Gospodării: 1200
 • Nr. locuințe: 985
 • Nr. grădinițe: 3

SCURT ISTORIC

Atestarea documentară a comunei Grozești este la 1518 ca fiind în proprietate boierească, dar la 1559 moșia sa aparținea de Mânăstirea Tismanei, ca mai târziu din documente să rezulte că aceasta era coproprietară, alături de moșneni.
Până la începutul sec. al XIX-lea așezarea se găsea spre Sud-Vest față de locul actual, la Sud de pârâul Șușița, pe Valea Săliștiuța. În anul 1835 numără 131 de familii. Sat răsfirat, format din doua ulițe principale cvasiparalele, cu textura bilineară.

AȘEZARE

Comuna Grozești este situată în sudul Dealurilor Jilțului și în extremitatea estică a județului Mehedinți, la nord de râul Motru și în bazinul pârâului Șușița (Jiului). Se află la 64 Km de Droneta-Turnu Severin prin Strehaia (16 Km).
În alcătuirea comunei intră 4 sate (Grozești, Cârceni, Păsărani și Șușița).
Satul Grozești, reședința a comunei omonime, este situat în sudul Dealurilor Jilțului, pe valea pârâului Șușița (bazinul Jiului) din estul județului Mehedinți, la 64 Km est de Drobeta-Turnu Severin (16 Km nord de orașul Strehaia).
Satul Cârceni, component al comunei Grozești (3 Km nord-vest de satul de reședința), pe Valea Șușiței din sudul Dealurilor Jilțului, în estul județului Mehedinți.
Satul Șușița, component al comunei Grozești (la 4 km sud-est de satul de reședința), în sud-estul Dealurilor Jilțului, pe valea cu același nume din estul județului Mehedinți.
Satul Păsărani, component al comunei Grozești (5 Km sud-est de satul de reședința), pe Valea Șușiței, in sud-est-ul Dealurilor Jilțului din estul județului, la limita cu județul Gorj.
Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei Grozești se învecinează astfel:

 • la nord – comuna Borăscu (județul Gorj)
 • la nord-vest – orașul Strehaia (județul Mehedinți)
 • la sud – comuna Stângăceaua și Butoiești (județul Mehedinți)
 • la est – comuna Ionești (județul Gorj)

CLIMA

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele valori :

 • temperatura medie anuală a aerului +11°C
 • temperatura minimă absolută -13,8°C
 • temperatura maximă absolută 35,9°C
 • precipitații medii lunare 489,9mm/mp
 • vânturi dominante E-V și V-E
 • adâncime maximă de îngheț 0,85 m

POPULAȚIA

Comuna Grozești: 1912-2045 loc., 1930-2425 loc., 1948-2619 loc., 1956-2694 loc., 1966-2429 loc. (masc.-1087, fem.-1342), 1977-2385 loc. (masc.-1137, fem.-1248), 1992-2297 loc. (masc.-1112, fem.-1185), 2002-2273 loc. (masc.-1131, fem-1142). Structura etnică: români-2273.

Sat Grozești: 1912-743 loc., 1930-741 loc., 1948-733 loc., 1956-738 loc., 1966-662 loc., (mas.-296, fem-366), 1977-643 loc. (masc.-309, fem-334), 1992-619 loc. (masc.-292, fem.-327), 2002-557 loc. (masc.-280, fem-277).

Sat Cârceni: 1912-790 loc., 1930-687 loc., 1948-723 loc., 1956-806 loc., 1966-767 loc. (masc.-349, fem.418), 1977-839 loc. (masc.-404, fem.-435), 1992-911 loc. (masc.-453, fem.-458), 2002-1033 loc. (masc.-514, fem.519).
28

Sat Șușița: 1912-918 loc.(împreuna cu satul vecin Păsărani), 1930-509 loc., 1948-603 loc., 1956-614 loc., 1966-534 loc. (masc.-220, fem.314), 1977-488 loc. (masc.-221, fem.-267), 1992-398 loc. (masc.-179, fem.-219), 2002-334 loc.(masc.-157, fem.-177).

Sat Păsărani: 1930-488 loc., 1948-560 loc., 1956-536 loc., 1966-466 loc. (masc.-333, fem.-244), 1977-415 loc. (masc.-203, fem.-212), 1992-369 loc. (masc.-188, fem181), 2002-349 loc. (masc.-180, fem.169)

La recensământul populației și al locuințelor din 20 – 31 octombrie 2011:

 • Numărul total de locuitori din comună (2011): -1990
 • Numărul de sate din comună: 4 sate componente
 • Numărul de gospodării din comună: 1058
 • Numărul de loc: Sat Grozesti – 453, Sat Carceni – 992, Sat Susita – 291, Sat Pasarani – 254.

Din datele provizorii ale Direcției de Statistică Mehedinți la data de 1 iulie 2021 numărul total de locuitori din comună este de 1917 din care : 989 locuitori de sex masculin și 928 locuitori de sex feminin.

VEGETAȚIA ȘI FAUNA

Vegetația din jurul comunei este alcătuită păduri de cer, garniță, gorun, ulm, stejar, etc.; numeroase specii de arbuști.
În pădurile din jurul comunei trăiesc lupul, vulpea, iepurele, mistreți, vipera cu corn, scorpionul, broasca țestoasă și de uscat.

TURISM

Principalul potențial turistic al zonei îl reprezintă Dealurile Jiului, râul Șușița și Biserica „Sf. Nicolae” care datează din 1704 .
Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Șușița a fost construită în anul 1704 și se află în partea de nord a localității. Terenul pe care se află biserica și satul a aparținut Mănăstirii Tismana. Meșterii bisericii au fost Ioan COJCARU, Gheorghe POSOGEAN și Stegaru BUTOI.
Între anii 1880-1883 au avut loc lucrări de renovare: i s-a făcut bolta, a fost tencuită la interior și pictată. Pisania de la 1883 glăsuiește: „Această biserică ce se prăznuiește cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae s-a făcut în anul 1704 și s-a pus în reparație în anul 1880 și s-a terminat astăzi 02 octombrie 1883, după cum se vede, cu toată stăruința enoriașilor din această cătună, ajutând și alte sate vecine, zugravi fiind Anastasie NICOLAE și Marin MUȘETESCU”.
În anul 1975 biserica a fost acoperită cu tablă galvanizată. În vecinătatea bisericii se află clopotnița din lemn și Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, lucrat din ciment și mozaic.